'Donche' in de Haute Savoie...
'Danz' in Duitsland en Nederland,
één familie.

De familienaam Donche komt maar weinig voor in de wereld. In feite zijn er slechts twee gebieden aan te geven, waar de naam voorkomt, de Haute Savoie en Vlaanderen. In de Haute Savoie is de naam voor het eerst te vinden in de 'Gabelle du Sel' van 1561, een registratie van de bevolking ten behoeve van de zoutbelasting. In die 'Gabelle' komt de naam voor in twee gemeenten, in Viuz en Sallaz en in het naburige St. André de Boëge. Het lijkt er op, dat van daaruit de naam zich verder over de Haute Savoie, en later ook daarbuiten over Frankrijk heeft verbreid. Recent uitgevoerd DNA-onderzoek heeft uitgewezen, dat de families uit Viuz en Sallaz en St. André de Boëge niet alleen genetisch aan elkaar verwant zijn, maar ook aan de Donches uit St. Jean de Tholome, waar de naam voor het eerst omstreeks 1695 wordt aangetroffen.

Migratie naar het buitenland is nauwelijks gevonden, behalve in enkele gevallen naar het naburige Zwitserland. Eén opmerkelijke uitzondering daarop werd veroorzaakt door Joseph Donche uit Viuz en Sallaz, die zich in 1763 in Keulen vestigde. Hij trouwde daar en kreeg kinderen, waarvan de namen al bij de doopinschrijvingen werden verduitst, eerst tot Dantz, later Danz. Opmerkelijk is, dat de familie Donche uit Viuz inmiddels in Frankrijk in de mannelijke lijn vrijwel uitgestorven lijkt te zijn, terwijl in Duitsland en Nederland nog vele nakomelingen met de naam Danz voorkomen.

In Frankrijk komt ook de naam Donche-Gay voor. Verband hiermee is nog niet aangetoond. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er wel een verwantschap bestaat, daar de naam Donche Gay ook voorkomt in de Gabelle du Sel in Viuz en Sallaz. Mogelijk kan DNA-onderzoek ook hier nog uitsluitsel geven. Een andere in Frankrijk voorkomende variant is 'Le Donche'. Aangezien deze naam uitsluitend in Finisterre wordt aangetroffen is een samenhang met de Donches uit Vlaanderen evengoed mogelijk als met de Donches uit de Haute Savoie, zo er al een verwantschap bestaat.

In Vlaanderen is de naam veel vroeger aangetroffen, incidenteel al in 1330. Ook van deze familie zijn heden nog vele vertegenwoordigers te vinden. Van een verband tussen de Donches uit Vlaanderen en die uit de Haute Savoie is bij archiefonderzoek geen enkele aanwijzing gevonden, DNA-onderzoek hiernaar is nog niet gedaan.

Gouda, April 2011
Peter Danz