Nuttige links


FamilytreeDNA Op deze site vind je alle gegevens over de verschillende DNA-testen en de daarvoor gebruikte test kits.
Ook de prijzen zijn daar te vinden, afhankelijk van het aantal onderzochte 'markers'. Voor ons doel volstaat voorlopig een onderzoek op 12 markers. Let er bij het aanvragen van een test op, dat deelname aan een 'surname project'beduidend voordeliger is dan een individuele test.
Igenea Dit is een dochteronderneming van FamilytreeDNA. Het voordeel van deze site is, dat hier alle gegevens en toelichtingen gelezen kunnen worden in frans, duits, engels, italiaans en spaans, helaas nog niet in het nederlands.
Onze ervaring is dat voor het aanvragen van een test beter direct met FamilytreeDNA kan worden gewerkt om vertragingen en misverstanden te voorkomen.
Genographic Project Hier is achtergrondinformatie te vinden over het onderzoek naar bewegingen van vroege voorouders over de aardbol. Hoe worden de DNA-profielen van honderdduizenden mensen gebruikt om hierin inzicht te krijgen. Begrippen als 'Haplogroep', 'clades' en 'subclades' worden hier uitgelegd.
Worldnames Deze site geeft de verspreiding van familienamen over de wereld weer. Door de naam 'Donche' in te voeren is te zien waar zich heden ten dage mensen met die naam bevinden. De gegevens zijn gebaseerd op de analyse van grote databases met naamgegevens over de hele wereld en geven een interessant beeld van het voorkomen van de gezochte naam. Uiteraard kan op deze site ook op andere familienamen worden gezocht..