Drie families Donche uit de Haute Savoie

In de loop van mijn onderzoek heb ik drie families Donche de gegevens verzameld. Deze families stammen, voor zover het in archieven is na te gaan, alle drie uit de Haute Savoie. Uit de archieven blijkt niet, dat deze families aan elkaar verwant zijn, maar recent DNA-onderzoek heeft aangetoond, dat zij wel degelijk allen n gemeenschappelijke voorvader moeten hebben gehad. Aangezien de vroegste gegevens teruggaan tot ca. 1560 moet die gemeenschappelijke voorvader vr 1560 hebben geleefd.
Van deze drie stammen zijn genealogische overzichten gemaakt in de vorm van parentelen, dat zijn overzichten waarbij van de oudst bekende voorvader alle afstammelingen, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn worden gegeven. Ter bescherming van de privacy zijn van nog levende personen geen gegevens opgenomen, zij worden met N.N. aangeduid. Door op de naam van de 'stamoudste' te klikken, wordt de bijbehorende parenteel getoond.

De drie stamoudsten zijn: Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen, verbeteringen en commentaar op deze overzichten.
Gouda, april 2011
Peter Danz